கல்வி | கல்வி | 2021-04-27 16:10:12

நாடளாவிய ரீதியில் அனைத்து பாடசாலைகளும் பூட்டு என அறிவிக்கப் பட்டது.

நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளையும்
எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி வரை மூடுவதற்கு அமைச்சரவையில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்தார்.


Related Posts

Our Facebook

Time

Flags Counter

Flag Counter

டெங்கு அற்ற தேசத்தை உருவாக்குவோம்

போலியான செய்திகளை கண்டறிவது எப்படி?

Popular Posts