கல்வி | கல்வி | 2021-04-27 16:10:12

நாடளாவிய ரீதியில் அனைத்து பாடசாலைகளும் பூட்டு என அறிவிக்கப் பட்டது.

நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளையும்
எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி வரை மூடுவதற்கு அமைச்சரவையில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்தார்.


Related Posts

Our Facebook

நாட்டின் புதிய தலைமைக்கு வாழ்த்துக்கள்

நாட்டின் மாண்புமிகு பிரதமர்

இளம் சாதனை மாணவன் அப்துல் மஜீத் அஸ்மத் ஷராப்

Popular Posts