உள்நாடு | பொருளாதாரம் | 2023-02-02 03:41:10

ஒக்டேன் 92 பெற்றோலின் விலை அதிகரிப்பு!

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் ஒக்டேன் 92 ரக பெற்றோலின் விலையை இன்று (01) நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, லங்கா பெற்றோல் 92 ஒக்டேனின் விலை 370 ரூபாயிலிருந்து 30 ரூபாயால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய விலை 400 ரூபாயாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும், ஏனைய ரக பெற்றோல் மற்றும் டீசல் என்பவற்றின் விலைகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 

 


Our Facebook

Time

Independence day

Independence day

Flags Counter

Flag Counter

Popular Posts