உள்நாடு | மருத்துவம் | 2022-01-17 08:38:36

இடமாற்றம் பெற்றுச்செல்லும் வைத்தியர்.எம்.ஐ.ஏ. நஸீருக்கு அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலையில் கெளரவம்

(சியாத் எம். இஸ்மாயில்)

அக்கரைப்பற்று ஆதார வைத்தியசாலையில் ஆரம்ப மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு (PCU) பொறுப்பு வைத்திய அதிகாரியாக கடந்த 07 வருடங்களாக பணியாற்றி,  அக்கரைப்பற்று மாவட்ட வைத்தியசாலை அதிகாரியாக (DMO) இடமாற்றம் பெற்றுச் செல்லும் வைத்தியர்  டாக்டர் எம்.ஐ.ஏ. நஸீர் அவர்களை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு வைத்தியசாலை நலன்புரிச்சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் தலைவர் டாக்டர் ஏ.சீ.அப்துல் றசாக் தலைமையில் கிளினிக் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக வைத்திய அத்தியட்சகர் டாக்டர் அஸாத். எம். ஹனிபா கலந்து கொண்டு ஞாபகச்  சின்னமொன்றை வழங்கிவைத்ததுடன், நலன்புரிச்சங்கத்தின் உப தலைவர் டாக்டர்.எம்.எச்.எம். சனூபர் மற்றும்  நலன்புரிசங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட  பலர்  கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.


Related Posts

Our Facebook

Time

Flags Counter

Flag Counter

போலியான செய்திகளை கண்டறிவது எப்படி?

Popular Posts