கல்வி | கல்வி | 2021-09-13 16:16:42

இலங்கையைச்சேர்ந்த பேராசிரியர் மலிக் பீரிஸ் "சீன நோபல்" 2021 எதிர்கால அறிவியல் பரிசை வென்றுள்ளார்

-ஏ.பி.எம்.அஸ்ஹர்-

இலங்கையைச்சேர்ந்த பேராசிரியர் மலிக் பீரிஸ் "சீன நோபல்" என்று அழைக்கப்படும் 2021 எதிர்கால அறிவியல் பரிசை வென்றுள்ளார்

"சீன நோபல்" என்று அழைக்கப்படும் 2021 வருங்கால அறிவியல் பரிசு பெற்றவர்கள் விபரம் இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.  க்வோக்-யுங் யுவன் மற்றும் ஜோசப் ஸ்ரீயால் மலிக் பீரிஸ் ஆகியோர் சார்ஸ் வைரஸ் மற்றும் கோவிட் -19 ஐப் படிப்பதில் அதன் தாக்கம் பற்றிய முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளுக்காக வாழ்க்கை அறிவியலில் பரிசுகளை வென்றுள்ளனர்.

ஹொங்காங் பல்கலைக்கழகத்தின் நுண்ணுயிரியல் துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் யுவென் க்வோக்-யுங் மற்றும் ஹொங்காங் பல்கலைக்கழகத்தின் பொது சுகாதாரப் பள்ளியின் வைரொலஜி பேராசிரியர் மலிக் பீரிஸ் ஆகியோர் .வாழ்க்கை அறிவியல் பரிசைப்வென்றுள்ளனர் .அத்துடன் இவர்களுக்கு  1  மில்லியன்அமெரிக்க டொலர் பணப்பரிசும் சன்மானமாக வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் (SARS-COV-1) 2003 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய ரீதியில் கடுமையான சுவாச நோய்க்குறி (SARS) மற்றும் விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் சங்கிலி என்று இருவரும் கண்டுபிடித்தனர்.  அவர்கள் மத்திய கிழக்கு சுவாச நோய்க்குறி (MERS) மற்றும் புதிய கொரோனா வைரஸால் ஏற்படும் தொற்று நோயை சமாளிக்க மனிதர்களுக்கு உதவினார்கள்.  எனவே அவர்களின் பங்களிப்புகளுக்காக அவர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது.

மலிக் பீரிஸ் ஒரு இலங்கை நோயியல் நிபுணர் மற்றும் வைரொலஜிஸ்ட் ஆவார்.  அவர் நீண்ட காலமாக ஹொங்காங்கில் இருந்தார்.  அவரது ஆராய்ச்சி ஆர்வங்களில் சுற்றுச்சூழல், பரிணாமம், நோய்க்கிருமி உருவாக்கம், விலங்கு-மனித இன்ஃப்ளூயன்ஸா மற்றும் பிற மனித சுவாச வைரஸ் தொற்றுகள், 320 க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள் போன்றவை உள்ளன.

பேராசிரியர் மலிக் பீரிஸ், பேராசிரியர் யுவன் க்வோக்-யுங் ஆகியோருடன் சேர்ந்து 2021 எதிர்கால அறிவியல் பரிசு மற்றும் SARS மற்றும் MERS பற்றிய ஆய்வுகளுக்காக $ 1 மில்லியன் வென்றுள்ளனர்.

சீனாவில் அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்காக எதிர்கால அறிவியல் பரிசு 2016 இல் தனியார் நிதியால் நிறுவப்பட்டது. 


Related Posts

Our Facebook

Time

Flags Counter

Flag Counter

டெங்கு அற்ற தேசத்தை உருவாக்குவோம்

போலியான செய்திகளை கண்டறிவது எப்படி?

Popular Posts