வெளிநாடு | சமூக வாழ்வு | 2021-07-04 20:32:46

85 பயணிகளுடன் பயணித்த விமானம் விபத்து

தென் பிலிபைன்ஸில் 85 பயணிகளுடன் பயணித்த இராணுவ விமானம் ஒன்று விபத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

விபத்தில் சிக்கிய 40 பேர் காப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.


Our Facebook

Time

Flags Counter

Flag Counter

Popular Posts