வெளிநாடு | அரசியல் | 2019-05-31 08:05:22

உலக சுகாதார உச்சி மாநாட்டின் இறுதி நாள் நிகழ்வு


[ஊடகப் பிரிவு ]

சீனாவில் இடம்பெற்றுவரும் உலக சுகாதார உச்சி மாநாட்டின் இறுதி நாள் நிகழ்வு(29) நடைபெற்றது. நிகழ்வில் இலங்கையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர் பைசல் காசிம் உரையாற்றுவதையும் சீனாவின் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளரை  சந்தித்து உறையாடுவதையும்  காணலாம்.


Related Posts

Our Facebook

நாட்டின் புதிய தலைமைக்கு வாழ்த்துக்கள்

நாட்டின் மாண்புமிகு பிரதமர்

இளம் சாதனை மாணவன் அப்துல் மஜீத் அஸ்மத் ஷராப்